sacombank hỗ trợ vay 10.000 tỷ đồng hậu covid

sacombank hỗ trợ vay 10.000 tỷ đồng hậu covid – 19

Sacombank bổ sung thêm 10.000 tỉ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân vay để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, góp phần hỗ trợ khách hàng tái sản xuất và ổn định cuộc sống sau dịch COVID-19. Doanh nghiệp và khách hàng cá nhân thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng trở lại….

sacombank bình tân

Lãi suất dành cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh chỉ từ 6,5%/năm và dành cho khách hàng vay mua nhà, xe ô tô, tiêu dùng chỉ từ 7,5%/năm. Gói ưu đãi sẽ kéo dài đến ngày 31-8-2020 hoặc khi hết nguồn vốn.

Trước đó, ngày 2-7-2020, tại Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2020. 

Sacombank

cũng dành 1.000 tỉ đồng với mức lãi suất ưu đãi từ 6%/năm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh doanh sau dịch COVID-19 .

Tính đến nay, Ngân hàng đã dành đến 32.000 tỉ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sacombank hiện đang mở rộng gói vay dự án bất động sản cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Theo HOÀNG PHI

Share this...